Vị Trí & Ngôn Ngữ

Công ty Zenfinex Global Limited được quản lý bởi Cơ quan Dịch vụ Tài chính của Seychelles (FSA) (SD092)

Khóa học Giao dịch Taurex

Các khóa học của chúng tôi cung cấp cho bạn các hướng dẫn đơn giản để sử dụng nền tảng, nắm vững các công cụ giao dịch do Taurex cung cấp và hơn thế nữa, đảm bảo bạn có được kỹ năng điều hướng thị trường một cách tự tin.

Danh mục ​ khóa học

GIAO DỊCH CƠ BẢN

HƯỚNG DẪN MT4

HƯỚNG DẪN MT5

HƯỚNG DẪN ỨNG DỤNG TAUREX

HƯỚNG DẪN CÔNG CỤ GIAO DỊCH

SAO CHÉP HƯỚNG DẪN GIAO DỊCH

Cho tôi xem các khoá học về...

Course Category

4:00:20

Beginner

Headline can run over three lines, with a max character...

Two lines of short summary text, which will truncate after the second line.

Watch Now
Course Category

4:00:20

Beginner

Headline can run over three lines, with a max character...

Two lines of short summary text, which will truncate after the second line.

Course Category

4:00:20

Beginner

Headline can run over three lines, with a max character...

Two lines of short summary text, which will truncate after the second line.

Course Category

4:00:20

Beginner

Headline can run over three lines, with a max character...

Two lines of short summary text, which will truncate after the second line.

Course Category

4:00:20

Beginner

Headline can run over three lines, with a max character...

Two lines of short summary text, which will truncate after the second line.

Course Category

4:00:20

Beginner

Headline can run over three lines, with a max character...

Two lines of short summary text, which will truncate after the second line.

Course Category

4:00:20

Beginner

Headline can run over three lines, with a max character...

Two lines of short summary text, which will truncate after the second line.

Course Category

4:00:20

Beginner

Headline can run over three lines, with a max character...

Two lines of short summary text, which will truncate after the second line.

Course Category

4:00:20

Beginner

Headline can run over three lines, with a max character...

Two lines of short summary text, which will truncate after the second line.

Course Category

4:00:20

Beginner

Headline can run over three lines, with a max character...

Two lines of short summary text, which will truncate after the second line.

Course Category

4:00:20

Beginner

Headline can run over three lines, with a max character...

Two lines of short summary text, which will truncate after the second line.

Course Category

4:00:20

Beginner

Headline can run over three lines, with a max character...

Two lines of short summary text, which will truncate after the second line.

Course Category

4:00:20

Beginner

Headline can run over three lines, with a max character...

Two lines of short summary text, which will truncate after the second line.

Course Category

4:00:20

Beginner

Headline can run over three lines, with a max character...

Two lines of short summary text, which will truncate after the second line.

Watch Now
Course Category

4:00:20

Beginner

Headline can run over three lines, with a max character...

Two lines of short summary text, which will truncate after the second line.

Course Category

4:00:20

Beginner

Headline can run over three lines, with a max character...

Two lines of short summary text, which will truncate after the second line.

Course Category

4:00:20

Beginner

Headline can run over three lines, with a max character...

Two lines of short summary text, which will truncate after the second line.

Course Category

4:00:20

Beginner

Headline can run over three lines, with a max character...

Two lines of short summary text, which will truncate after the second line.

Vì sao nên lựa chọn học viện Taurex

Giảng viên chuyên gia

Học từ những chuyên gia hàng đầu trong ngành

Chương trình giảng dạy toàn diện

Trải nghiệm kiến thức giao dịch chuyên sâu với các khóa học của chúng tôi

Ứng dụng thực tế

Áp dụng kiến thức của bạn vào các ví dụ thực tế và các kịch bản thị trường thực

Học tập linh hoạt

Học bất cứ khi nào, bất cứ ở đâu, theo tốc độ ưa thích của bạn

Bắt đầu ngay hôm nay

Đăng ký Taurex Academy ngay và bắt đầu học tập

We’re Sorry

Access to tradetaurex.com
is unavailable in your region

tradetaurex.com is required to abide by global laws and therefore the information on this site is not directed at residents of the United States, Canada, North Korea, Iran, Myanmar, Belgium, Spain, France, Japan, South Korea or any particular countries and is not intended for distribution to, or use by, any person in an country or jurisdiction where such distribution or use would be contrary to local law or regulation.