Vị Trí & Ngôn Ngữ

Công ty Zenfinex Global Limited được quản lý bởi Cơ quan Dịch vụ Tài chính của Seychelles (FSA) (SD092)

CÂU HỎI THƯỜNG GẶP

Tìm câu trả lời cho tất cả các câu hỏi của bạn về giao dịch với Taurex.

Cho Tôi Xem Câu Hỏi Thường Gặp Về...

Danh mục

MetaTrader4

Tôi có thể giao dịch loại tài sản nào trên MetaTrader 4?

Đến với Taurex, bạn có thể truy cập vào một loạt các công cụ tài chính trên MT4, bao gồm các cặp tiền tệ ngoại hối, chỉ số, hàng hóa và tiền điện tử.

Tôi có thể sử dụng các hệ thống giao dịch tự động (Expert Advisors) trên MT4 tại Taurex không?

Chắc chắn được!
MT4 trên Taurex hỗ trợ Expert Advisors, cho phép bạn tự động hóa các chiến lược giao dịch của mình.
Bạn có thể tạo hoặc cài đặt các thuật toán giao dịch tùy chỉnh để thực hiện các giao dịch thay mặt cho bạn.

Các loại lệnh có sẵn trên MT4 tại Taurex?

MT4 tại Taurex hỗ trợ nhiều loại lệnh khác nhau, bao gồm lệnh thị trường, lệnh giới hạn, lệnh dừng và lệnh thả nổi. Các loại lệnh này mang lại tính linh hoạt trong việc thực hiện và quản lý các giao dịch.

Tôi có thể truy cập dữ liệu giá lịch sử và biểu đồ trên MT4 với Taurex không?

Có, MT4 trên Taurex cung cấp dữ liệu giá lịch sử và khả năng tạo biểu đồ nâng cao.
Bạn có thể phân tích các chuyển động giá trong quá khứ, sử dụng các chỉ báo kỹ thuật và đưa ra các quyết định giao dịch có căn cứ.

We’re Sorry

Access to tradetaurex.com
is unavailable in your region

tradetaurex.com is required to abide by global laws and therefore the information on this site is not directed at residents of the United States, Canada, North Korea, Iran, Myanmar, Belgium, Spain, France, Japan, South Korea or any particular countries and is not intended for distribution to, or use by, any person in an country or jurisdiction where such distribution or use would be contrary to local law or regulation.