Vị Trí & Ngôn Ngữ

Công ty Zenfinex Global Limited được quản lý bởi Cơ quan Dịch vụ Tài chính của Seychelles (FSA) (SD092)

CÂU HỎI THƯỜNG GẶP

Tìm câu trả lời cho tất cả các câu hỏi của bạn về giao dịch với Taurex.

Cho Tôi Xem Câu Hỏi Thường Gặp Về...

Danh mục

PAMM

Giao dịch PAMM là gì?

Giao dịch PAMM (Mô-đun quản lý phân bổ tỷ lệ phần trăm) là một cấu trúc đầu tư cho phép bạn gom tiền của mình lại và để chúng được quản lý bởi các nhà quản lý quỹ.Lợi nhuận và thua lỗ được phân phối giữa các nhà đầu tư dựa trên phần của họ trong tài khoản PAMM.

Giao dịch PAMM hoạt động như thế nào?

Trong giao dịch PAMM, nhà giao dịch quản lý tài khoản giao dịch tổng hợp có chứa tiền từ nhiều nhà đầu tư.Nhà giao dịch đưa ra các quyết định giao dịch thay mặt cho toàn bộ nhóm và lợi nhuận hoặc thua lỗ được phân bổ theo tỷ lệ đóng góp của mỗi nhà đầu tư.

Lợi ích của việc tham gia giao dịch PAMM là gì?

Giao dịch PAMM mang lại những lợi ích như đa dạng hóa trên nhiều chiến lược giao dịch, tiềm năng thu nhập thụ động và khả năng bắt đầu với số tiền đầu tư tương đối nhỏ.

Lợi nhuận và thua lỗ trong chương trình Giao dịch PAMM của Taurex được phân bổ như thế nào?

Lãi và lỗ trong chương trình Giao dịch PAMM của Taurex được phân bổ dựa trên tỷ lệ phần trăm đóng góp của mỗi nhà đầu tư vào tài khoản PAMM tổng thể.Phân phối thường được tính vào cuối thời kỳ giao dịch được xác định trước.

Nhà Quản lý PAMM được chọn như thế nào trong chương trình Giao dịch PAMM của Taurex?

Chương trình Giao dịch PAMM của Taurex thường áp dụng quy trình lựa chọn cẩn thận cho các nhà quản lý PAMM, xem xét các yếu tố như thành tích giao dịch, phương pháp quản lý rủi ro và hiệu suất tổng thể của họ.Mục tiêu là cung cấp cho các nhà đầu tư sự lựa chọn của các nhà quản lý quỹ lành nghề và đáng tin cậy.

Dịch vụ Giao dịch PAMM của Taurex có mức độ rủi ro nào?

Giống như tất cả các khoản đầu tư, giao dịch PAMM tiềm ẩn những rủi ro cố hữu.Mức độ rủi ro phụ thuộc vào các chiến lược giao dịch được sử dụng bởi người quản lý PAMM và sự biến động của thị trường tài chính.Dịch vụ Giao dịch PAMM của Taurex cung cấp nhiều chiến lược PAMM với các cấu hình rủi ro khác nhau, cho phép các nhà đầu tư chọn một chiến lược phù hợp với mức độ chấp nhận rủi ro của họ.

We’re Sorry

Access to tradetaurex.com
is unavailable in your region

tradetaurex.com is required to abide by global laws and therefore the information on this site is not directed at residents of the United States, Canada, North Korea, Iran, Myanmar, Belgium, Spain, France, Japan, South Korea or any particular countries and is not intended for distribution to, or use by, any person in an country or jurisdiction where such distribution or use would be contrary to local law or regulation.