Vị Trí & Ngôn Ngữ

Công ty Zenfinex Global Limited được quản lý bởi Cơ quan Dịch vụ Tài chính của Seychelles (FSA) (SD092)

Giao Dịch An Toàn & Tuân Thủ Quy Định

Môi trường giao dịch an toàn của chúng tôi được hỗ trợ bởi các cơ quan quản lý hàng đầu từ khắp nơi trên thế giới.

Các Cơ Quan Quản Lý Của Chúng Tôi

Taurex là tên thương hiệu giao dịch của Zenfinex Limited, Zenfinex Global Limited, Zenfinex Financial Services và Stochastic Africa.

Cơ quan quản lí Tài chính (FCA) tại Vương quốc Anh

Zenfinex Limited được ủy quyền và quản lý bởi Cơ quan quản lí Tài chính (FCA) tại Vương quốc Anh dưới số tham chiếu công ty 816055.

Cơ quan Dịch vụ Tài chính Dubai (DFSA)

Zenfinex Financial Services (DIFC) Limited được đăng ký tại Trung tâm Tài chính Quốc tế Dubai (DIFC) (Số đăng ký 4899) và được quản lý bởi Cơ quan Dịch vụ Tài chính Dubai (DFSA) (Số tham chiếu DFSA F006508).

Cơ quan Dịch vụ Tài chính (FSA)

Công ty Zenfinex Global Limited được đăng ký tại Seychelles với số đăng ký 8428731-1, và được quản lý bởi Cơ quan Dịch vụ Tài chính của Seychelles với số giấy phép: SD092.

Ngân hàng Trung ương của Sierra Leone

Stochastic Africa (SL) Limited là một công ty được đăng ký tại Sierra Leone với số công ty SL270319STOCH05271 và được cấp phép bởi Ngân hàng Trung ương của Sierra Leone dưới số giấy phép BSL/SAL/2023.

Cam kết của chúng tôi về tính minh bạch

Là một nhà môi giới được quy định, Taurex cam kết tuân thủ một tiêu chuẩn cao về tính minh bạch, nghiêm ngặt tuân thủ các hướng dẫn quy định của cơ quan quản lý. Các ưu tiên hàng đầu của chúng tôi bao gồm bảo vệ quỹ khách hàng, đảm bảo giá cả công bằng và minh bạch, và duy trì các phương pháp quản lý rủi ro mạnh mẽ. Điều này cho phép bạn giao dịch một cách tự tin và yên tâm.

Sẵn sàng tham gia Taurex?

Mở tài khoản Taurex và bắt đầu giao dịch ngay hôm nay

We’re Sorry

Access to tradetaurex.com
is unavailable in your region

tradetaurex.com is required to abide by global laws and therefore the information on this site is not directed at residents of the United States, Canada, North Korea, Iran, Myanmar, Belgium, Spain, France, Japan, South Korea or any particular countries and is not intended for distribution to, or use by, any person in an country or jurisdiction where such distribution or use would be contrary to local law or regulation.