Vị Trí & Ngôn Ngữ

Công ty Zenfinex Global Limited được quản lý bởi Cơ quan Dịch vụ Tài chính của Seychelles (FSA) (SD092)

Khung Pháp lý

Khám phá thư viện tài liệu pháp lý và thông tin tuân thủ toàn diện của chúng tôi, đảm bảo trải nghiệm giao dịch minh bạch và an toàn với Taurex.

Danh Mục Tài Liệu Pháp Lý Categories

Điều Khoản & Điều Kiện

Chính Sách Khiếu Nại

Chính Sách Bảo Mật

Chính Sách Tiết Lộ Rủi Ro

Chính Sách Cookie

Anti-Money Laundering (AML) Policy

Read More

Điều Khoản & Điều Kiện Trang Web

Phí & Hoa Hồng

Thông Tin Thị Trường - Thị Trường Tiêu Chuẩn

XEM THÊM

Thông Tin Thị Trường - Thị Trường PRO

XEM THÊM

Thông Tin Thị Trường - Thị Trường RAW

XEM THÊM

Tài Liệu Thông Tin Quan Trọng – CFDs Ngoại Hối

Tài Liệu Thông Tin Quan Trọng – CFDs Chỉ Số

Tài Liệu Thông Tin Quan Trọng – CFDs Hàng Hóa

Tài Liệu Thông Tin Quan Trọng – CFDs Cổ Phiếu Vốn

Chính sách xung đột lợi ích

Tuân Thủ Quy Định

Chúng tôi ưu tiên sự an toàn và sự tin tưởng của khách hàng bằng cách tuân thủ nghiêm ngặt các hướng dẫn quy định được đặt ra bởi các cơ quan quản lý hàng đầu trên toàn thế giới. Cam kết của chúng tôi về tính minh bạch và tuân thủ đảm bảo rằng bạn có thể giao dịch với sự tự tin trên nền tảng của chúng tôi.

FAQs about our Legal Framework

Discover frequently asked questions and answers related to Taurex's legal documents and policies.

Cần Thêm Thông Tin?

Liên hệ đội ngũ hỗ trợ của chúng tôi để có tất cả thông tin bạn cần.

We’re Sorry

Access to tradetaurex.com
is unavailable in your region

tradetaurex.com is required to abide by global laws and therefore the information on this site is not directed at residents of the United States, Canada, North Korea, Iran, Myanmar, Belgium, Spain, France, Japan, South Korea or any particular countries and is not intended for distribution to, or use by, any person in an country or jurisdiction where such distribution or use would be contrary to local law or regulation.