Vị Trí & Ngôn Ngữ

Công ty Zenfinex Global Limited được quản lý bởi Cơ quan Dịch vụ Tài chính của Seychelles (FSA) (SD092)

Câu Chuyện Của Chúng Tôi

Taurex mang đến một góc nhìn mới về giao dịch - sự tự tin của bạn là tiêu chuẩn của chúng tôi. Bằng cách kết hợp giá cả hợp lý với các nền tảng chất lượng cao và bộ công cụ thân thiện với người dùng, chúng tôi giúp bạn tự tin bước vào thế giới giao dịch.

LẮNG NGHE VÀ THẤU HIỂU
TRI THỨC LÀ SỨC MẠNH
KIẾN TẠO TƯƠNG LAI
NIỀM TIN TỪ SỰ CHÍNH TRỰC
THẾ GIỚI TRONG TẦM TAY

TẦM NHÌN CỦA CHÚNG TÔI

Để truyền cảm hứng và tạo niềm tin tài chính cho các nhà giao dịch và nhà đầu tư trên toàn cầu.

NHIỆM VỤ CỦA CHÚNG TÔI

Tạo điều kiện cho nhà giao dịch có toàn quyền kiểm soát đối với các quyết định tài chính của mình thông qua các công cụ và trải nghiệm hiện đại, đáng tin cậy, hỗ trợ cá nhân hóa và giáo dục tùy chỉnh

Giá trị cốt lõi

Tính Chính Trực
Sự Hợp Tác
Ham Học Hỏi
Sự Bền Bỉ
Sự Xuất Sắc

Gặp gỡ đội ngũ điều hành của chúng tôi

Firstname Lastname

Job Position

A few lines of short summary text. Please be mindful to keep paragraphs short.

Firstname Lastname

Job Position

A few lines of short summary text. Please be mindful to keep paragraphs short.

Firstname Lastname

Job Position

A few lines of short summary text. Please be mindful to keep paragraphs short.

Firstname Lastname

Job Position

A few lines of short summary text. Please be mindful to keep paragraphs short.

Firstname Lastname

Job Position

A few lines of short summary text. Please be mindful to keep paragraphs short.

Firstname Lastname

Job Position

A few lines of short summary text. Please be mindful to keep paragraphs short.

Firstname Lastname

Job Position

A few lines of short summary text. Please be mindful to keep paragraphs short.

Firstname Lastname

Job Position

A few lines of short summary text. Please be mindful to keep paragraphs short.

Firstname Lastname

Job Position

A few lines of short summary text. Please be mindful to keep paragraphs short.

Firstname Lastname

Job Position

A few lines of short summary text. Please be mindful to keep paragraphs short.

Firstname Lastname

Job Position

A few lines of short summary text. Please be mindful to keep paragraphs short.

Firstname Lastname

Job Position

A few lines of short summary text. Please be mindful to keep paragraphs short.

Sẵn sàng tham gia Taurex?

Mở tài khoản Taurex và bắt đầu giao dịch ngay hôm nay.

We’re Sorry

Access to tradetaurex.com
is unavailable in your region

tradetaurex.com is required to abide by global laws and therefore the information on this site is not directed at residents of the United States, Canada, North Korea, Iran, Myanmar, Belgium, Spain, France, Japan, South Korea or any particular countries and is not intended for distribution to, or use by, any person in an country or jurisdiction where such distribution or use would be contrary to local law or regulation.