Vị Trí & Ngôn Ngữ

Công ty Zenfinex Global Limited được quản lý bởi Cơ quan Dịch vụ Tài chính của Seychelles (FSA) (SD092)

Giải pháp Tự doanh

Dịch vụ Tùy chỉnh để Thúc đẩy Hoạt động Tự Doanh của Bạn

CHƯƠNG TRÌNH ĐÁNH GIÁ LINH HOẠT
CỔNG THÔNG TIN CHO NHÀ GIAO DỊCH VÀ QUẢN TRỊ VIÊN
ĐA DẠNG TÍCH HỢP THANH TOÁN
QUY TRÌNH ĐĂNG KÝ AN TOÀN

Taurex có thể giúp thiết lập công ty thương
mại độc quyền của bạn như thế nào ​

Với giải pháp Tự doanh, chúng tôi chăm sóc mọi khía cạnh kỹ thuật, từ cơ sở hạ tầng đến công nghệ tiên tiến, quy trình đăng ký của khách hàng và nhiều hơn nữa. Bạn có thể tập trung vào thương hiệu của mình trong khi cung cấp cho người dùng trải nghiệm giao dịch mượt mà và tích hợp trên nền tảng của chúng tôi.

Lợi ích từ việc hợp tác với Taurex

Giải pháp giao dịch phù hợp

Với các hoạt động đối tác và giải pháp nhãn trắng được cấp phép đầy đủ, Taurex điều chỉnh hành trình giao dịch dựa trên các nhu cầu riêng của bạn.

An toàn cho người dùng

Chúng tôi ưu tiên bảo mật. Với các tích hợp tùy chỉnh của mình, chúng tôi cho phép xác minh người dùng nhanh chóng, đảm bảo tuân thủ và bảo vệ danh tiếng của bạn.

Cổng liên kết

Phát triển doanh nghiệp của bạn với Cổng liên kết được tích hợp đầy đủ của chúng tôi. Cho phép khách hàng dễ dàng trở thành Chi nhánh, truy cập các liên kết giới thiệu và theo dõi hoa hồng của họ.

Thách thức giao dịch tùy chỉnh

Tại Taurex, chúng tôi trao quyền cho bạn thiết kế các chương trình đánh giá phù hợp với mô hình kinh doanh và nhu cầu của khách hàng.

Tiếp thị & Tương tác hiệu quả

Thúc đẩy tăng trưởng bằng với cuộc thi giao dịch, bảng xếp hạng, trung tâm đăng nhập một lần và nhiều hoạt động khác.

Xuất chi nhanh chóng

Công nghệ của chúng tôi đảm bảo rằng các nhà giao dịch có vốn của bạn nhận được khoản chia lợi nhuận của họ một cách nhanh chóng và đáng tin cậy.

We’re Sorry

Access to tradetaurex.com
is unavailable in your region

tradetaurex.com is required to abide by global laws and therefore the information on this site is not directed at residents of the United States, Canada, North Korea, Iran, Myanmar, Belgium, Spain, France, Japan, South Korea or any particular countries and is not intended for distribution to, or use by, any person in an country or jurisdiction where such distribution or use would be contrary to local law or regulation.